Termíny zápisu pre akademický rok 2016/2017

vlajka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

     Zápis študentov RKCMBF UK sa uskutoční najskôr elektronickou formou do Akademického informačné-ho systému (AIS2) a následne písomnou formou na študijnom oddelení teologického inštitútu.

Zápis v AIS2: 1.8.2016 – 31.8.2016

Ponuka ubytovania v priestoroch seminára pre študentov vysokých škôl – chlapcov

     Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne ponúka vo svojich priestoroch v akademickom roku 2016/2017 ubytovanie pre vysokoškolských študentov – chlapcov. Možnosť ubytovania v dvoj- a štvorlôžkových izbách. Okrem ubytovania možnosť stravovania v jedálni seminára, využitia priestorov kaplnky, knižnice, posilňovne a telocvične.

Banskobystrická diecéza sa rozrástla o štyroch nových kňazov

     Kňazská rodina Banskobystrickej diecézy prijala 18. júna 2016 medzi seba štyroch novokňazov. Kňazskú vysviacku z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca prijali v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici vysvätili nových diakonov

     Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici bola 11. júna 2016 miestom vysviacky troch nových diakonov, z toho dvoch pre Banskobystrickú diecézu a jedného pre rehoľu dominikánov. Svätiteľom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Te Deum a promócie naplnené vďačnosťou Bohu

     Akademický rok 2015/2016 bol v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zavŕšený 8. júna 2016 slávnostnou svätou omšou Te Deum, po ktorej sa uskutočnil slávnostný promočný akt absolventov katolíckej teológie.

Stránky