Listovanie Bibliou u benediktínov v Sampore

     Kláštor Premenenia Pána, Smapor v spolupráci s Katedrou biblických vied RKCMBF UK v Bratislave Vás pozývajú v dňoch 21. – 23.

Seminaristi sa modlili za misie

     V rámci blížiacej sa Misijnej nedele sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnili dve stretnutia spojené s témou misií. Vo štvrtok 13. októbra to bolo stretnutie organizované v spolupráci s eRkom, ktorého hosťom bol Dereje Kebede, koordinátor programu komunitnej rehabilitácie. Na besede s bohoslovcami a predstavenými seminára rozprával o živote v Etiópii, odkiaľ pochádza. Keďže sa angažuje v organizácii HEfDA, venoval sa aj sociálnym

Bohoslovci z Čiech, Moravy a Slovenska sa stretli na Velehrade

     V dňoch 7. – 9. októbra sa predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne zúčastnili Stretnutia bohoslovcov z Čiech, Moravy a Slovenska, ktoré sa konalo na moravskom Velehrade. Program sa začal v piatok večer pobytom v rodinách z Blatnice pod Svatým Antonínkem a Blatničky. V sobotu nasledoval hlavný bod programu – samotné stretnutie bohoslovcov. Na Velehrad prišli seminaristi z Prahy, Olomouca, Bratislavy, Nitry,

Uplynulo 66 rokov od „barbarskej noci“

     V stredu 5. októbra sa uskutočnilo v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne stretnutie politických väzňov minulého režimu. Táto akcia sa konala v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska pri príležitosti uplynutia 66 rokov od tzv. barbarskej noci.

Fakulta i seminár oslávili výročia

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (RKCMBF UK), ktorej súčasťou je aj Kňazský seminár v Badíne, oslávila v Bratislave 4. októbra 2016 80. výročie svojho vzniku. Medzi zúčastnenými boli aj niektorí predstavení a profesori badínskeho seminára spolu so štyrmi bohoslovcami.

Stránky