V Banskej Bystrici slávili dar Eucharistie

     V nedeľu 29. mája 2016 slávili vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec za účasti kňazov z okolitých farností, ako aj predstavených, bohoslovcov, sestričiek z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a ostatných veriacich.

Kňazi oslávili jubileum svojej vysviacky

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne sa 28. mája 2016 stretli kňazi Banskobystrickej diecézy, ktorí si v tomto roku pripomínajú jubileum svojej kňazskej vysviacky. Hlavným celebrantom ďakovnej svätej omše bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Bohoslovci navštívili klenot podpolianskych lazov – Raticov vrch

     V sobotu dopoludnia 21. mája 2016 navštívili niektorí bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne spolu so svojimi špirituálmi a dvomi kandidátmi do 1. ročníka Raticov vrch pri Hriňovej, kde majú kláštor menší bratia kapucíni.

Prezentácia najnovšej knihy Massima Grilliho

     V pondelok 10. mája 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konala o 19.30 hod. prezentácia novej knihy biblistu Massima Grilliho Evanjelium pocestného, ako aj niektorých ďalších diel Katolíckeho biblického diela (KBD). Prezentáciu spestril hrou na fujare p. Ján Cerovský, rodák z Hriňovej.

Miništranti strávili víkend v kňazskom seminári

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne sa 6. až 8. mája 2016 uskutočnila posledná miništrantská víkendovka v tomto akademickom roku, tentoraz pre miništrantov vo veku 15 – 21 rokov.

Stránky