Prihlášky na denné štúdium katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva aj pre laikov a laičky, prijímame do 30.04.2017

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne akreditovaný študijný program:

Katolícka teológia – magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) v 6-ročnej dennej forme pre kandidátov kňazstva, laikov a laičky

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2017

Pozývame Vás na prednášku O živote veriaceho kresťana v prvých komunitách podľa apoštola Pavla

     Katolícke biblické dielo, Studia Biblica Slovaca a Kňazský seminár sv. Františka Xaverského Vás srdečne pozývajú na verejnú prednášku prof. P. Marcella A. Buscemiho OFM o živote veriaceho kresťana v prvých komunitách podľa apoštola Pavla.

     Prednáška sa uskutoční 24. 4. 2017 o 19:30 h v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici -Badíne.

     Tešíme sa na Vašu účasť.

Michal Sandánus

Pozývame Vás na medzinárodnú dogmatickú konferenciu o zjaveniach Panny Márie vo Fatime

     Pozývame Vás na medzinárodnú dogmatickú konferenciu o zjaveniach Panny Márie vo Fatime, ktorá sa uskutoční 27.4.2017 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Basnkej Bystrici- Badíne. Sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime poskytuje príležitosť zamýšľať sa nad mnohými aspektami tejto skutočnosti v kontexte teologicko-historickom,

Missa chrismatis v Banskej Bystrici

     Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, slávil 13. apríla 2017 o 9.30 hod. v Kostole nanebovzatia Panny Márie spolu s kňazmi, bohoslovcami a ostatnými veriacimi slávnostnú svätú omšu svätenia olejov, aby tak spoločne ďakovali za dar kňazstva. V homílii sa otec biskup zamýšľal nad tým, prečo je kňazstvo celoživotnou trvalou úlohou. Hovoril o tom, že kňazstvo nie je práca, ale povolanie a úlohou kňaza je spravovať Božie

Miništrantská víkendovka v Badíne

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne sa 30. marca až 2. apríla uskutočnil posledný miništrantský víkend v tomto akademickom roku určený pre miništrantov vo veku 15 – 21 rokov.

     V piatok sa začal program o 17.00 hod celoseminárnou krížovou cestou a spoločnými vešperami. Po nich nasledovalo krátke zoznamovanie sa a hry. Večer zakončila spoločná modlitba, počas ktorej miništranti premýšľali nad tým, kto je pre nich Ježiš a ako ho vnímajú.

Stránky