V seminári sa slávila 2. adventná nedeľa spolu s Badínčanmi

     Seminárny Kostol sv. Františka Xaverského v Badíne sa 4. decembra 2016 zaplnil veriacimi badínskej farnosti, ktorí spolu s predstavenými a bohoslovcami kňazského seminára slávili slávnostnú svätú omšu o 10.45 hod.

Kňazský seminár v Badíne sa opäť zaplnil miništrantmi

     Posledný novembrový víkend v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne patril miništrantom. 35 chlapcov z Banskobystrickej diecézy vo veku 11 – 17 rokov strávilo víkend s bohoslovcami a predstavenými seminára. Témou víkendu bolo podobenstvo o márnotratnom synovi, pričom sa bohoslovci zamerali na dôležitosť vzájomných vzťahov.

Stretnutie s novokňazmi

     V pondelok 21. novembra, na spomienku Obetovania Panny Márie, sa do Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne prišli s bohoslovcami podeliť o svoje skúsenosti z pastorácie štyria novokňazi Banskobystrickej diecézy.

Seminaristi zakončili rok milosrdenstva slávnosťou Krista Kráľa v Badíne

     Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne zakončili 20. novembra – v nedeľu Krista Kráľa milosrdný rok slávnostnou svätou omšou vo farskom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Badíne. Spolu so správcom farnosti vdp. Milošom Jakubíkom a ostatnými farníkmi z Badína si v rámci blížiacej sa spomienky sv. Kataríny Alexandrijskej pripomenuli výročie posviacky farského kostola.

Cirkevné škandály a ich riešenie u sv. Augustína

     Na pôde Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa 14. novembra 2016 uskutočnila prednáška dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity doc. Miloša Lichnera SJ na tému Cirkevné škandály a ich riešenie u sv. Augustína.

Stránky