Ponuka ubytovania v priestoroch seminára pre študentov vysokých škôl – chlapcov

     Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne ponúka vo svojich priestoroch v akademickom roku 2016/2017 ubytovanie pre vysokoškolských študentov – chlapcov. Možnosť ubytovania v dvoj- a štvorlôžkových izbách. Okrem ubytovania možnosť stravovania v jedálni seminára, využitia priestorov kaplnky, knižnice, posilňovne a telocvične.

Banskobystrická diecéza sa rozrástla o štyroch nových kňazov

     Kňazská rodina Banskobystrickej diecézy prijala 18. júna 2016 medzi seba štyroch novokňazov. Kňazskú vysviacku z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca prijali v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici vysvätili nových diakonov

     Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici bola 11. júna 2016 miestom vysviacky troch nových diakonov, z toho dvoch pre Banskobystrickú diecézu a jedného pre rehoľu dominikánov. Svätiteľom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Te Deum a promócie naplnené vďačnosťou Bohu

     Akademický rok 2015/2016 bol v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zavŕšený 8. júna 2016 slávnostnou svätou omšou Te Deum, po ktorej sa uskutočnil slávnostný promočný akt absolventov katolíckej teológie.

Seminárom sa šírila vôňa grilovaných špecialít

     Utorok 7. júna 2016 patril spoločnej seminárnej grilovačke, ktorou sa predstavení, bohoslovci a sestričky lúčili so štyrmi odchádzajúcimi spolubratmi, čerstvými absolventmi katolíckej teológie a samotným akademickým rokom 2015/2016.

Stránky