Nachádzate sa tu

Domov

Diakonská vysviacka

Novovysvätení diakoni 11. 06. 2011

     V sobotu 11. júna 2011 prijali vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža, siedmi naši spolubratia z piateho ročníka, posvätný stav diakonátu. Vysviacka sa konala za účasti viacerých kňazov, diakonov, bohoslovcov a hojného počtu veriacich, ktorí o 10.00 hod. zaplnili priestranný Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Otec biskup v homílii pripomenul počiatky a vážnosť úradu diakonov, ktorí boli najbližšími spolupracovníkmi apoštolov. Symbolickým spojením s prvotnou Cirkvou je i počet našich nových diakonov, ktorý je identický s počtom prvých diakonov, ako to uvádzajú aj Skutky apoštolov. Na záver otec biskup udelil novosväteným diakonom dekréty o vysviacke, spolu s dispozíciami miest kde budú cez leto a počas posledného roka štúdia v určených časoch, pôsobiť do kňazskej vysviacky: Dominik Jáger – Handlová, Peter Lupták – Prievidza-Zápotôčky, Michal Mališ – Banská Bystrica-Katedrála, Jozef Mikula – Banská Bystrica-mesto, Miroslav Pintér – Levice-mesto, Peter Tóth – Prievidza-mesto a Vladimír Václavík – Detva.

     Našim spolubratom zo srdca želáme, aby sa podľa slov bl. Jána Pavla II. usilovali predovšetkým slúžiť ľuďom tak, ako chce Boh, aby sa im slúžilo!

Marián Juhaniak

Foto: Pavel Cerovský