Nachádzate sa tu

Domov

Kniha o emóciách v Biblii z našej fakulty

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vydala knihu s názvom Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii.
     Ako píše prof. P. Farkaš, jednotlivé kapitoly v tejto monografii sú výsledkom bádania renomovaných odborníkov a zároveň prvým konkrétnym zverejnením výskumu interdisciplinárneho autorského kolektívu na Slovensku. Monotematická monografia Emócie v Biblii je veľkým príspevkom v slovenskom akademickom odbornom prostredí pre pedagógov i študentov. Kniha, ktorá sa sústreďuje na emocionálny aspekt premietnutý do naratívneho a poetického rozmeru biblických textov, je zároveň pozitívnou inšpiráciou pre ďalší výskum v danom smere. Pre čitateľov Biblie a pre odborníkov v biblických vedách je podnetom, aby neustále nanovo čítali a dôkladnejšie skúmali posolstvo Starého a Nového zákona.

     Publikáciu, predstavenú na konferencii 14.12.2018, si môžete vyzdvihnúť osobne, telefonicky alebo mailom objednať v seminárnej knižnici Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.

Blažej Štrba

Michal Sandánus