Nedeľa Dobrého pastiera vo Vrícku

     Banskobystrickí seminaristi na Nedeľu Dobrého pastiera navštívili rehoľné sestry vo Vrícku. Prvá skupina na čele so špirituálom Ľubomírom Gregom navštívila sestry Satmárky, s ktorými spoločne slávili svätú omšu a pri obede sa mali možnosť vzájomne viac spoznať a povzbudiť v povolaní. Druhá skupina na čele s rektorom Jánom Viglašom navštívila sestry Vykupiteľky v susedstve, kde okrem spoločnej svätej omše absolvovali aj moderovanú adoráciu. Pre obidve kongregácie a aj pre bohoslovcov to bol nepochybne veľmi požehnaný čas.

Seminárny výlet do Budapešti

     V dňoch 7.-8. mája navštívil Budapešť celý kolektív Kňazského seminára v Badíne, vrátane bohoslovcov, predstavených, vyučujúcich a zamestnancov. Po príchode si mali možnosť prehliadnuť Kostol sv. Mateja a vidieť výhľad na celé centrum mesta z Rybárskej bašty. Na druhý deň mali možnosť sláviť svätú omšu v Centrálnom kňazskom seminári, ktorej predsedal rektor Ján Viglaš. Po svätej omši navštívili vzácnu seminárnu knižnicu a univerzitný kostol. Na obed navštívili Baziliku sv. Štefana aj s prehliadkou kupoly

Banskobystrickí bohoslovci putovali na Kalváriu v Banskej Štiavnici

     V nedeľu, 24. marca v rámci pôstnej prípravy na Veľkú noc putovali banskobystrickí bohoslovci na známu Kalváriu v Banskej Štiavnici. Po skončení krížovej cesty a prehliadke Horného kostola slávili svätú omšu v Dolnom kostole poslednej večere, ktorú celebroval prefekt seminára Jozef Repko. V závere svätej omše sa poďakoval rektor seminára Ján Viglaš za prijatie a sprevádzanie počas celého programu predsedovi Kalvárskeho fondu Martinovi Macharikovi. Po skončení si mali bohoslovci možnosť prehliadnuť aj nové

Kniha o emóciách v Biblii z našej fakulty

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vydala knihu s názvom Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii.
     Ako píše prof. P. Farkaš, jednotlivé kapitoly v tejto monografii sú výsledkom bádania renomovaných odborníkov a zároveň prvým konkrétnym zverejnením výskumu interdisciplinárneho autorského kolektívu na Slovensku. Monotematická monografia Emócie v Biblii je

Seminaristi prijali ministériá

     V pondelok 3. decembra 2018 oslávili v Kňazskom seminári v Badíne slávnosť hlavného patróna seminára a diecézy sv. Františka Xaverského. Svätú omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal, ktorý počas nej udelil šiestim seminaristom ministériá lektorátu a akolytátu.

Stránky