Titus Zeman pre seminár v Badíne

     V utorok, 27. novembra bola Kňazskému semináru v Badíne slávnostným spôsobom podarovaná relikvia prvého stupňa blahoslaveného Titusa Zemana. Relikviu venoval vicepostulátor procesu blahorečenia, salezián don Jozef Slivoň, ktorý tu zároveň celebroval svätú omšu. V homílii spomenul najmä dôležitosť modlitby v našich životoch na príklade Titusa Zemana. Keďže bl. Titus Zeman pomáhal bohoslovcom v minulom režime doštudovať aj za cenu vlastného života, prítomnosť jeho relikvie je pre tento seminár o to vzácnejšia.

Návšteva novokňazov

     V pondelok 19. novembra navštívili náš seminár štyria novokňazi Marian Uram (farnosť Zvolen-mesto), Jozef Slavkovský (farnosť Žarnovica), Patrik Špánik (farnosť Levice-mesto) a Dominik Kučera (farnosť Prievidza-mesto). Hlavným celebrantom sv. omše bol Jozef Slavkovský a Dominik Kučera, nás v homílii povzbudil k horlivosti. Po sv. omši a večeri nasledovalo neformálne stretnutie s bohoslovcami, kde im novokňazi priblížili ich život v pastorácii a povzbudili

Návšteva seminaristov vo Vinici

     V sobotu 17. novembra seminaristi navštívili obec Vinicu, kde ich pozval miestny farár-dekan a biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich Mgr. Jozef Parák. Pri tejto návšteve seminaristi navštívili miestnu rozhľadnu. Nepochybne najväčším zážitkom bola prehliadka miestneho vinárstva Zsigmond, ktorého majiteľ bohoslovcom predstavil prácu vo vinici, kompletnú výrobu vína a pivnicu. Toto vinárstvo ako jediné v našej diecéze vyrába licencované omšové víno.

Slavomír Michna

Študijný biblicko-archeologický pobyt v Cerniku

     V dňoch 7. až 10. novembra 2018 študenti prvého ročníka z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne vycestovali na študijnú cestu do chorvátskej obce Cernik. Tam vo veľkom kláštore bratov františkánov je biblicko-archeologické múzeum otovrené 13 rokov. Múzeum so svojou stálou expozíciou je bohaté na veľmi vzácne kópie biblických kódexov a rôznych starovekých vydaní Biblie, a na iné texty súvisiace so židovsko-kresťanským tradovaním Svätého písma a na

Banskobystrickí seminaristi na návšteve Ostrihomu

     Banskobystrickí seminaristi spolu so svojimi predstavenými navštívili 7. novembra hrob svojho niekdajšieho diecézneho biskupa Jozefa Ignáca Rudňanského v Ostrihome. Po svätej omši v Katedrále Panny Márie a sv. Vojtecha, ktorú za zosnulého biskupa celebroval rektor seminára Ján Viglaš, sa seminaristi spoločne modlili v krypte pod touto bazilikou, kde je tento biskup aj pochovaný. Počas tejto cesty ich sprevádzal aj cirkevný historik Gabriel Brendza.

Stránky