Nachádzate sa tu

Domov

Posledné Te Deum v Badíne

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, sa 13. júna 2019 uskutočnilo posledné slávnostné Te Deum a promócie. Ďakovnú svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý vo svätej omši zároveň vyjadril aj nádej znovuotvorenia brán tohto kňazského seminára v budúcnosti. Po svätej omši sa v aule seminára uskutočnili promócie 5 študentov denného štúdia a 12 študentov externého štúdia, ktorým bol udelený titul magister teológie, za účasti prorektora Univerzity Komenského a dekana fakulty. V stredu 12. júna sa zároveň uskutočnila rozlúčková opekačka s bratmi šiestakmi, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami, pri ktorej rektor seminára Ján Viglaš poďakoval najmä nepedagogickým zamestnancom.

Slavomír Michna

foto: Jozef Mikuláš