Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2011/2012

Miništrantské tábory "Krok za krokom"

miništranti spolu s bohoslovcami pred Kalváriou v Banskej Bystrici

     V duchu služby Božiemu slovu, stolu, služobníkovi ale i blížnemu svojmu sa niesli tohtoročné miništrantské letné tábory Banskobystrickej diecézy. Tri turnusy miništrantských táborov, ktoré mali názov „Krok za krokom“, k spoznávaniu liturgického roka a približovaniu sa k ochotnej službe, sa uskutočnili v dňoch 2. - 7. júla 2012 ako aj 9. - 14. júla 2012 v Badíne a tretí turnus, osobitne venovaný starším miništrantom bol v termíne od 16. do 21. júla 2012 na fare v Priechode.

Septembrová vedecká konferencia Žalmy

logo konferencie Tehilím

     Na vedeckej biblickej konferencii s medzinárodnou účasťou o Žalmoch v termíne 13. – 14. septembra 2012 v Banskej Bystrici – Badíne sa podieľajú štyri teologické fakulty. Témou konferencie sú Žalmy z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie.

Te Deum zakončilo akademický rok v Badíne

Slávnostná promócia absolventov 12.06.2012

     Slávnostná svätá omša, ktorej súčasťou bol ďakovný hymnus Te Deum sa uskutočnila 12. júna 2012 v seminárnej kaplnke sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne za účasti diecézneho administrátora Mons. Mariána Bublinca, dekana Rímskokatolíckej fakulty Univerzity Komenského Mons. Mariána Šurába, absolventov fakulty a mnohých pozvaných hostí.

Slovom žalmu k jubileu 11. júna

Úvodné vešpery 6. stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu II.

O kňazovi Medveckom a Ž 72

     Témami prednášok šiesteho stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu II sa 11. júna 2012 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne boli osobnosť kňaza, historika a národovca Karola Antona Medveckého a Žalm 72.

     Stretnutie sa začalo o 19.30 hod. modlitbou vešpier v seminárnom kostole

Diakonská a kňazská vysviacka v B. Bystrici

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici 8.6.2012

     Druhý júnový víkend sa v Banskobystrickej diecéze niesol v znamení kňazských vysviacok. Prvý stupeň kňazstva, diakonát, prijali v piatok 8. júna 2012 o 16.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici Pavel Gyurász, Ján Jáger, Martin Kňažek, Martin Kováč a Dušan Rončák. V sobotu 9. júna 2012 zas o 10.00 hod. v tom istom chráme prijali sviatosť kňazstva Dominik Jáger, Peter Lupták, Michal Mališ, Jozef Mikula, Miroslav Pintér, Peter Tóth a Vladimír Václavík. Na pozvanie diecézneho administrátora Mons. Mariána

Stránky