Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2012/2013

Bohoslovec Michal už prerazil cestu do neba

ilustračný obrázok

     Farský kostol povýšenia Svätého kríža bol v piatok 23. augusta 2013 svedkom nevšedného pohrebu bohoslovca Michala Tótha, ktorý v utorok zomrel v trenčianskej nemocnici na embóliu pľúc. V modliacom sa spoločenstve boli okrem pokrvnej a farskej rodiny prítomní aj bohoslovci, rehoľné sestry a hojný počet kňazov Banskobystrickej i Nitrianskej diecézy. Zádušnú svätú omšu a pohrebné obrady za prítomnosti generálneho vikára Bansko-bystrickej diecézy Branislava Koppala vykonal rektor

Do večnosti nás predišiel spolubrat M. Tóth

     Vo veku 29 rokov nás dňa 20. augusta 2013 vo večerných hodinách náhle opustil náš spolubrat Michal Tóth. Zádušná svätá omša a pohreb zosnulého bude v piatok 23. augusta 2013 o 13.00 h. vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v obci Svinná (okres Trenčín). Michal Tóth sa narodil 3. októbra 1983 v Trenčíne. Základnú školu vychodil vo Svinnej a gymnaziálne štúdiá absolvoval u piaristov v Trenčíne. Rodinná tragédia spôsobená smrťou matky v Michalovi prehĺbila obdivuhodnú úctu k Nebeskej Matke Panne Márii. Po

10 rokov od návštevy Jána Pavla II. v Badíne

bl. Ján Pavol II. v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v B. Bystrici – Badíne 12.09.2003

     Nasledujúci 12. september 2013 je desiatym výročím tretej apoštolskej cesty pápeža na Slovensku, keď dnes už blahoslavený Ján Pavol II. celebroval svätú omšu na Námestí SNP v Banskej Bystrici a následne navštívil Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne.

Noví absolventi pre diecézu i rehoľu

Slávnostná promócia absolventov TI v Banskej Bystrici – Badíne

     Na pôde Teologického inštitútu v Banskej Bystrici – Badíne boli 12. júna 2013 promovaní na magistrov ďalší absolventi katolíckej teológie, svoju odbornú kompetenciu budú vykonávať ako kňazi v Banskobystrickej diecéze, jeden v Reholi kazateľov. Oficiálny promočný akt bol súčasťou slávnostného ukončenia akademického roku v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského. Svätú omšu Te Deum celebroval Mons. Marián Bublinec, generálny vikár.

Júnové SŽkJ: Žalmy 127 – 128; Viera a povera

ilustračný obrázok

     Pravidelné stretnutie Slovom žalmu k jubileu III. sa v priestoroch badínskeho Kňazského seminára uskutočnilo aj 10. júna 2013. Modlitbou vešpier ho otvoril rektor seminára Ján Viglaš, ktorý bol zároveň prvým prednášajúcim a prítomným predstavil tému Viery a povery. V prednáškovej časti sa ďalej biblista Blažej Štrba venoval exegéze Žalmov 127 a 128 s rodinnou tematikou.

Stránky