Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2015/2016

Šírila sa vôňa grilovaných špecialít

     Utorok 7. júna 2016 patril spoločnej seminárnej grilovačke, ktorou sa predstavení, bohoslovci a sestričky lúčili so štyrmi odchádzajúcimi spolubratmi, čerstvými absolventmi katolíckej teológie a samotným akademickým rokom 2015/2016.

Budú vysvätení noví diakoni a kňazi

     Traja kandidáti diakonátu a štyria kandidáti kňazstva prijmú tento rok svätenie z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca. Diakonská vysviacka sa uskutoční 11. júna 2016 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici a o týždeň

Te Deum a slávnostné promócie v seminári

     V stredu 8. júna 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutoční ďakovná bohoslužba za uplynulý akademický rok – Te Deum a slávnostné promócie tohtoročných absolventov štúdia.    

Štátne skúšky absolvované po novom

     V pondelok a utorok 30. – 31. mája 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského konali štátne skúšky študentov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK – Teologického inštitútu v Badíne. Traja študenti externej formy a ôsmi študenti dennej formy absolvovali skúšku podľa pravidiel nového akreditovaného študijného programu katolíckej teológie, keď okrem dvoch povinných predmetov dogmatická teológia a morálna teológia si vybrali ešte jeden zo skupiny povinne

V Banskej Bystrici slávili dar Eucharistie

     V nedeľu 29. mája 2016 slávili vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec za účasti kňazov z okolitých farností, ako aj predstavených, bohoslovcov, sestričiek z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a ostatných veriacich.

Stránky