Duchovné centrum

Duchovné centrum sv. Františka Xaverského vzniklo v októbri 2019 a nadväzuje na formačno-pastoračnú činnosť, ktorá v Dome Xaver prebiehala počas pôsobenia Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. 

V súčasnosti je jeho úlohou poskytovať duchovné zázemie pre hostí, ktorí do Domu Xaver prichádzajú.

 Hosťom je k dispozícii stála kňazská služba a tri kaplnky – hlavná kaplnka sv. Františka Xaverského, kaplnka sestier Vykupiteliek zasvätená Sedembolestnej Panne Márii a Adoračná kaplnka.

Program

Duchovné centrum zabezpečuje rozmanitý duchovný program pre všetkých hostí, ktorí do Domu Xaver prichádzajú duchovne načerpať.

Viac Info

Knižnica

Súčasťou duchovnej správy je od roku 1993 Seminárna knižnica, ktorá bola zriadená pri otvorení kňazského seminára v Badíne.

Viac Info

Kaplnky

Súčasťou areálu je trojica kaplniek s pravidelným slúžením sv. omší, ktoré tvoria zázemie pre aktivity duchovného centra.

Viac Info

Publikácie

Informácie o publikačnej činnosti prednášajúcich a vyučujúcich Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.

Viac Info

Xavierus, n. f.

Xaverius, n.f. pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského už od roku 1997 podporuje kňazské povolania v Banskobystrickej diecéze.

Viac Info

Odkazy

Ponúkame Vám užitočné webové odkazy na inštitúcie pôsobiace v Banskobystrickej diecéze a na Slovensku.

Viac Info