Kaplnky

Súčasťou areálu je trojica kaplniek s pravidelným slúžením sv. omší, ktoré tvoria zázemie pre aktivity Duchovného centra sv. Františka Xaverského

 

 

 

 

 

Pre hostí sú v Dome Xaver k dispozícii tri kaplnky, ktoré dávajú návštevníkom počas celého dňa dostatočný priestor pre stíšenie sa a osobnú modlitbu.

Kaplnka sv. Františka Xaverského

Adoračná kaplnka

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie