Xaverius, n.f.

Neinvestičný fond Xaverius, n.f. pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne už od roku 1997 podporuje kňazské povolania v Banskobystrickej diecéze

 

 

 

 

 

 

Venujte 2% z dane

  1. Prosíme všetkých našich dobrodincov a priateľov, ktorí majú záujem pomôcť našim študentom za Banskobystrickú diecézu študujúcim v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, aby nám venovali svoje 2% z dane.

Neinvestičný fond Xaverius bol zriadený v r. 1997 pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne

  1. Jeho poslaním je podporovať vzdelávanie študentov Banskobystrickej diecézy počas ich štúdia v kňazskom seminári. Okrem toho vypomáha sociálne slabším študentom a financuje kultúrno-výchovné podujatia študentov a prednášajúcich z Banskobystrickej diecézy. Aj po prechode seminaristov do Nitrianskeho seminára, fond naďalej plní úlohu podporovateľa banskobystrických seminaristov. Rovnako neprestáva rozvíjať aj materiálno-technickú vybavenosť seminárnej knižnice a podporovať vydavateľskú činnosť odborných teologických publikácií v Banskobystrickej diecéze.

IBAN: SK11 7500 0000 0040 0842 8915
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK11 7500 0000 0040 0842 8915
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

  1. XAVERIUS, n.f.   /   Banská 28   /   976 32 Badín   /   IČO: 31 925 197   /   DIČ: 20 210 76 475