Publikácie

Informácie o publikačnej činnosti prednášajúcich a vyučujúcich Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne

 

 

 

 

Sekcia Publikácie obsahuje informácie o činnosti prednašajúcich a vyučujúcich Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne od r. 1990 až po súčastnosť.

Je v nej podrobný zoznam publikácií, ktoré boli vydané v edícii Studia Neosoliensia a Studia Xaveriana, ako v oblastiach Teologické otázky, Katolícka dogmatika, Dejiny a ľudia diecézy. Okrem toho archivuje všetky ročníky časopisu banskobystrických seminaristov Xaver od jeho vzniku až po ukončenie vydávania (2019).

Ak máte o niektorú publikáciu
v tlačenej forme záujem,
zašlite svoju požiadavku na email.
Radi vám ju zašleme.

kniznica@xaver.sk