Publikácie

Informácie o publikačnej činnosti prednášajúcich a vyučujúcich Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne

 

 

 

 

Sekcia Publikácie obsahuje informácie o činnosti prednašajúcich a vyučujúcich Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne od r. 1990 až po súčastnosť.

Je v nej podrobný zoznam publikácií, ktoré boli vydané v edícii Studia Neosoliensia a Studia Xaveriana, ako v oblastiach Teologické otázky, Katolícka dogmatika, Dejiny a ľudia diecézy. Okrem toho archivuje všetky ročníky časopisu banskobystrických seminaristov Xaver od jeho vzniku až po ukončenie vydávania (2019).

Ak máte o niektorú publikáciu
v tlačenej forme záujem,
zašlite svoju požiadavku na email.
Radi vám ju zašleme.

kniznica@xaver.sk

Katolícka dogmatika (Mons. Marián Chovanec)

M. CHOVANEC

Eschatológia

M. CHOVANEC

Pneumatológia

M. CHOVANEC

Graciológia

M. CHOVANEC

Angelológia

M. CHOVANEC

Kristológia I.

M. CHOVANEC

Kristológia II.

M. CHOVANEC

Ekleziológia

M. CHOVANEC

Sakramentológia I

M. CHOVANEC

Sakramentológia II

M. CHOVANEC

Mariológia

M. CHOVANEC

Antropológia

M. CHOVANEC

Teológia

M. CHOVANEC

Kreatológia

M. CHOVANEC

Úvod do teológie a dogmatiky

M. CHOVANEC

Jozefológia