Odkazy

Ponúkame Vám užitočné webové odkazy na inštitúcie pôsobiace v Banskobystrickej diecéze a na Slovensku

 

 

 

 

 

 

 

Katolícka cirkev na Slovensku

www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska

www.bbdieceza.sk Banskobystrická diecéza

www.photo.xaver.sk Fotogaléria KS sv. Františka Xaverského

www.rodinabb.sk Diecézne pastoračné centrum pre rodinu BB

www.dcmmajak.sk Diecézne centrum pre mládež BB

www.dombm.sk DOM Božieho milosrdenstva BB

www.modlitba.sk Modlitby Cirkvi

www.christnet.sk Slovenský kresťanský portál

www.frcth.uniba.sk RKCMBF Univerzity Komenského

www.breviar.sk Liturgia hodín v digitálnej podobe

www.svatepismo.sk Sväté písmo na internete

www.biblica.sk Studia Biblica Slovaca

Semináre na Slovensku

www.kscm.sk Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

www.ksnr.sk Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

www.kske.sk Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach

ks.kapitula.sk Kňaz. seminár bis. J. Vojtašáka v Spišskej Kapitule

www.gojdic.sk Gréckokatolícky kňaz. sem. bl. P. Gojdiča v Prešove

Kresťanské média

sk.radiovaticana.va Rádio VATIKÁN

www.lumen.sk Rádio LUMEN

www.tvlux.sk Televízia LUX