Šport

V zdravom tele zdravý duch – preto Dom Xaver ponúka široké možnosti športového vyžitia počas Vášho pobytu u nás

V rámci areálu Domu Xaver nájdete niekoľko možností pre športovú aktivitu.

Pre návštevníkov je pripravená posilňovňa, rozľahlá telocvičňa, biliardová miestnosť a v letnom období tiež vonkajšie trávnaté ihrisko a betónové ihrisko so sieťou na tenis, bedminton či volejbal.

Biliard

Telocvičňa

Posilňovňa

Ponúkame tiež dlhodobé a pravidelné prenájmy športovísk pre ľudí z okolia, trénerov a ustálené partie športových nadšencov. Ak máte záujem o prenájom telocvične, neváhajte nás kontaktovať!