Seminárna knižnica

Súčasťou duchovnej správy je od roku 1993 Seminárna knižnica, ktorá bola zriadená pri otvorení novej budovy Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne

 

Vyhľadávanie kníh

Seminárna knižnica 

Je k dispozícii študentom a vyučujúcim teologických disciplín, ale aj všetkým, ktorí prejavujú záujem o štúdium teologickej a duchovnej literatúry. Obsahuje viac ako 39 tisíc titulov z oblasti:

biblických vied

dogmatika

fundamentalky

morálky

pastorálky

kresťanskej spirituality

sociálnej náuky Cirkvi

cirkevného práva

filozofie

misiológie

homiletiky

cirkevnej liturgickej hudby

patristiky

cirkevných dejín

katechetiky

pedagogiky

liturgiky

Tento bohatý obsah dotvárajú aj početné náboženské romány, životopisy, poézia, ako aj záverečné diplomové práce. Okrem periodík v slovenskom jazyku uchováva aj mnohé cudzojazyčné periodiká evidované od roku 1990.

Ak máte záujem o návštevu seminárnej knižnice alebo zapožičanie literatúry, neváhajte nás kontaktovať.

kniznica@xaver.sk